restaurant
food
粵菜 (廣東)
港式

$101-$200
港鐵佐敦站 C2 出口, 步行約5分鐘
佐敦寶靈街17號官涌市政大廈2樓CF14號舖, 佐敦
27353732
現金
禮拜一 - 禮拜六
07:30 - 22:00
禮拜日
---
沒有相片
暫時未搵到有關佢嘅評論。

使用 MyPixie《搵好嘢》應用程式查看你朋友嘅評語

繼續瀏覽