food
港式
車仔麵
戶戶送
港式菜
粉麵

$0-$50
已打烊

拱照車仔麵

2.0
0
0
資料由Pixie AI 在 OPENRICE 網站發現
拱照車仔麵, 香港仔
2553-9109
現金
禮拜一 - 禮拜日
08:00 - 20:30
沒有相片
暫時未搵到有關佢嘅評論。

使用 MyPixie《搵好嘢》應用程式查看你朋友嘅評語

繼續瀏覽