restaurant
food
港式

$51-$100
港鐵上環站 E3 出口, 步行約5分鐘
威靈頓街174-178號地下C號舖, 上環
23111030
現金
禮拜一 - 禮拜六
07:30 - 17:30
禮拜日
---
HOLIDAY
---
沒有相片
暫時未搵到有關佢嘅評論。

使用 MyPixie《搵好嘢》應用程式查看你朋友嘅評語

繼續瀏覽